Logo

De pedicure

De pedicure (MBO niveau 3) verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt zij de nagels en verwijdert eelt en - indien aanwezig- likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

Gespecialiseerd pedicure

De pedicure die een aantekening voetverzorging bij diabetici en/of voetverzorging bij reumapatiënten bezit, heeft na de basisopleiding tot pedicure een bijscholing gedaan. De pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts. Er bestaan landelijk afspraken over de behandeling van patiënten met diabetes en de behandeling van patiënten met reuma.

Medisch pedicure

De medisch pedicure (MBO niveau 4) is breed opgeleid en is bekend met meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure die is opgeleid op MBO niveau 3. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP)

Pedicures, gespecialiseerde en medisch pedicures kunnen zich registreren in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Staat de pedicure geregistreerd, dan voldoet zij aan de onderstaande kwaliteitsnormen: het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu;   het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence bases Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen; het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.